Ellie och Jessica myser i skogen.

Skämmer vi bort våra barn genom att bära dem eller samsova? Här är tre forskningsbelagda fakta som motbevisar gamla föreställningar.

Fysisk närhet i föräldraskapet del 1. 

Skämmer vi bort barnen när vi bär dem eller samsover?

Tidigare generationer i vår västerländska kultur har fått lära sig att barn blir “bortskämda” när en tar upp dem när de skriker, bär dem i famnen “för mycket” eller när vi samsover.

Jag som fått flera barn mellan 2000 och 2015 har fått höra en hel del av det trots att det är i modern tid så att säga. Både av människor jag känner, men också från främlingar när jag burit barn i olika bärdon och helt struntat i att ha med vagn. Jag har dock märkt en enorm skillnad på detta under de 8 år min minsta vuxit upp. Nu ser en bärsjalar och ergonomiska bärdon överallt. Så var det inte när hon föddes. Så det känns i alla fall som att vi kommit lite längre här nu. 


Mina barn har inte varit sådana som direkt nöjt sig själva på golvet, så det har burits mycket mindre ergonomiskt med de första barnen än med sista. 

Spädbarn är instinktsstyrda och vi föräldrar har i uppdrag att svara på deras behov. Det är verkligen inte enkelt alla gånger att förstå sitt spädbarn. Men det är ganska få föräldrar som känner att det är ok att låta ett litet barn ligga och skrika och inte svara på deras behov. Vi bör följa den känslan, våra instinkter är oftast lika starka som barnets och oftast är det då rätt att följa dem (skriver oftast då det finns mentala sjukdomar och eller mediciner som kan påverka hur vi läser av barnet och då kan en såklart behöva hjälp att ta hand om barnet). 

Som väl är vet forskarna numera att de gamla föreställningarna om att en kan skämma bort barn med närhet, kärlek och att inte svara på deras behov inte bara är felaktigt utan också att det kan vara direkt skadligt.

Det finns dock en del myter om det som fortfarande florerar. Här får du tre forskningsbelagda fakta att använda om någon påstår att du inte bör bära ditt barn i famnen (med armar eller i olika bärdon), ta upp det när det gnyr/skriker eller till dig som fortfarande tror på något av de gamla föreställningarna:

  1. Genom att bära ditt spädbarn i famnen kan du öka anknytningen er emellan. Genom fysisk kontakt och närhet kan ni bygga en starkare relation, vilket kan ha positiva effekter för barnets utveckling.

  2. Att bära ditt spädbarn i famnen kan också öka ditt barns självförtroende. När barnet känner sig tryggt och nära dig kan det hjälpa till att skapa en känsla av säkerhet och självkänsla som de kan ta med sig in i framtiden.

  3. Främjar hjärnans utveckling - Forskning har visat att när spädbarn bärs i famnen, kan det ha positiva effekter på hjärnans utveckling. Genom att ha nära kontakt med en vårdgivare kan barnets hjärna utvecklas mer fullständigt.

    Förutom allt detta viktiga utvecklingsmässiga är det ju jättepraktiskt att knyta på sig barnet eller sova tillsammans, inte minst när en ammar. Men mest av allt är det ju VANSINNIGT MYSIGT! Jag kan verkligen sakna tiden med barnet tätt intill i bärsjalar och andra ergonomiska bärdon. 
    //Jessica
    Min sambo med vår dotter i ett av våra bärdon. Känslan av närhet när barnet myser tätt intill kroppen och somnar lugnt och djupt är obeskrivlig.

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.