så kan du hjälpa ditt barn att hantera skam

5 tips för att förebygga skam hos barn - en guide för föräldrar.

Föräldrar kan spela en viktig roll i att förebygga skam hos barn.

Genom att undvika att kritisera eller förnedra sina barn, undvika orimliga krav och istället ge positiv feedback och stödja barnets självkänsla kan föräldrar hjälpa sina barn att känna sig accepterade och älskade oavsett vad som händer. I detta blogginlägg ger vi 5 tips för hur föräldrar kan förebygga skam hos sina barn.

Ämnet känns ganska tabubelagt upplever jag. Både just skam och att som förälder böra titta in på hur vi är mot barnen. Det kan göra jätteont och en kan vilja fly känslan (skuld) och bara släta över det och fortsätta som innan. Men om en stannar kvar lite i känslan och kunskapen en nu har runt skam och sen korrigerar sitt beteende kan det leda till mycket gott för både barn också vuxna i ens omgivning.

Jag personligen ser det som att jag övar hela tiden på att bli en bättre förälder. Jag är långt ifrån perfekt och kommer aldrig bli, men övar jag och tar in ny kunskap så blir jag hela tiden lite bättre, tänker jag. 

oftast är det vuxna som skammar barn, men vi pratar mest om när barn ger sig på andra barn.

Här får du fem tips på hur du 
kan förebygga skam hos dina egna och andras barn

  1. Var positiv och uppmuntrande i ditt språkbruk när du pratar med barnet. Undvik att använda kritiska eller nedvärderande ord som kan skapa skamkänslor.
  2. Fokusera på ansträngningen och inte resultatet. Beröm barnet för deras ansträngningar och insatser, oavsett om de lyckades eller inte.
  3. Visa att det är okej att misslyckas. Berätta om dina egna misstag och hur du lärde dig av dem.
  4. Skapa en trygg och stöttande miljö där barnet känner sig bekvämt att dela sina känslor och tankar med dig.
  5. Var medveten om hur du hanterar konflikter och felaktigt beteende från ditt barn. Undvik att skuldbelägga eller straffa ditt barn på ett sätt som kan skapa skamkänslor. Istället, fokusera på att hjälpa ditt barn att lära sig av sina misstag och att göra det bättre nästa gång.

    Ha en fin dag!
    //Jessica 
Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.