Barn och rädsla

Barn och rädsla

I den här perioden ska vi fokusera lite på barn och rädsla, för att förebygga, förstå och kunna stötta barnen runt denna viktiga känsla. 

Rädsla är en viktig känsla som är naturlig och förekommer hos både barn och vuxna. Känslan finns för att identifiera faror och skydda oss från skada. Hos barn kan rädsla dock vara särskilt problematisk eftersom de ännu inte har fullt utvecklade kognitiva och emotionella förmågor. Rädsla kan leda till oro, ångest och tillbakadragande beteende, vilket kan störa deras utveckling och påverka deras sociala interaktioner.

Som förälder eller vuxen i barns närhet är det viktigt att förstå varför rädsla uppstår och hur man kan hjälpa barn att hantera den på ett hälsosamt sätt. Genom att ge dem verktyg för att hantera sina rädslor kan de utveckla starkare självförtroende och större tilltro till sin förmåga att hantera olika situationer.

Det finns såklart olika typer av rädslor, såsom separation, mörker, höjder, djur och sociala situationer m.fl. De kan påverka barnet på olika sätt, beroende på deras intensitet och hur ofta de upplevs. Vissa rädslor kan vara positiva eftersom de skyddar barnet från farliga situationer, medan andra kan vara negativa eftersom de kan begränsa barnets liv och lek. Det är viktigt att föräldrar och vårdgivare tar barnets rädslor på allvar och hjälper dem att hantera och övervinna dem på ett tryggt och stöttande sätt.

 Ha en fin dag!
//Jessica 

 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.