Lekbaserat lärande - en nyckel till barns hälsa och välmående

Lekbaserat lärande - en nyckel till barns hälsa och välmående

 

Lek har positiv effekt på barns fysiska och mentala hälsa.

Genom rörelse och aktivitet under lek, kan barn stärka sin kropp och förbättra sin motorik. Lek kan också ge barn möjlighet att uppleva glädje och lycka, vilket kan minska stress och ångest.

Det är viktigt att barn har tillgång till en trygg och stimulerande lekmiljö för att utvecklas och trivas. Vuxna kan främja lek genom att ge barnen tillräckligt med tid och utrymme för fri lek, samt genom att erbjuda lämpliga leksaker, material och naturen. Enligt forskningen bör skolor och förskolor också integrera lek i lärandet, det ökar motivationen och engagemanget hos eleverna. Det är en väldigt enkel väg till lärande. Den som hjärnan är skapad för.

Det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat, då jag upplever att det är dels här som skolan tappat ett viktigt fokus och än mer i nyaste reformen där förskoleklassen (mer lekbaserat) försvinner till förmån för mer ordinarie skoltid. Än mer lek försvinner för de här ganska små barnen, vars hjärnor lär sig bäst genom lek. Helt obegripligt och ologiskt i mina ögon. 

Det verkar som att skolpolitiker inte vet hur viktig leken är för välmående och lärande, som att lek är något som ska ske på “fritiden” och på rasterna - som att det inte tillhör kunskapsinlärningen och skolplikten. Jag kan såklart ha fel, men vad kan det annars bero på att skolan byggs på andra grunder än det som funkar bäst för barns lärande? Om de som tar besluten vet detta, varför gör de ändå så?

Jag tror det är av yttersta vikt att skolan återför ett lekbaserat lärande i hela lågstadiet, kanske även mellanstadiet och därmed ett oändligt mycket mindre prestationsbaserat system. Tyvärr ser jag inget av det på gång utan det görs mer av det som funkar allt sämre i stället. Så sorgligt, inte minst för alla de barn med familjer som ramlar utanför den ramen. Vi är väldigt många och blir fler för varje dag.

Jag vet att pedagoger kämpar för varje dag - min skolkritik ligger inte hos pedagoger utan i systemet. Det system som slagit ut mina barn och fortsätter i en rasande takt att slå ut tusentals barn inte bara ur systemet utan ut ur sin psykiska hälsa. Förskolorna lyckas ypperligt med lekbaserat lärande och det borde vara enkelt att bara ta in mer förskolepedagogik i skolan istället för att ta bort den. Det kräver såklart både mer personaltäthet och eventuellt pengar till skapande och material. Mest av allt kräver det att politiken ska vilja! 

Vad tänker du om hur skolan fungerar idag i ljuset av att lek är en grundbult i lärandet hos barn?

//Jessica 

Tillbaka till blogg

Lämna en kommentar

Notera att kommentarer behöver godkännas innan de publiceras.